Piotr Pasich

Piotr Pasich - Senior Software Developer, specjalizuje się w tworzeniu aplikacji klasy enterprise opartych głównie o framework Symfony 2. Ekspert w optymalizacji kodu oraz baz danych. Aktywny członek społeczności PHP, coach oraz speaker na konferencjach. Posiadacz certyfikatów Zend Certified Engineer PHP 5.3 iSensioLabs Certified Symfony Developer (Advanced).

Prowadzone wykłady

Partnerzy

Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Wystawca
Wystawca
Wystawca
Wystawca
sponsor Game zone
Partner Strefy Regeneracji
Partner
Partner
Partner