Jacek Jagieła

Architekt baz danych i wielki ich fan, zwłaszcza Oracle. Uważa, że każdą kwerendę można napisać prościej o ile zrozumie się jej przeznaczenie i logikę biznesową. Nie znosi określeń: „Nie da się” i „Nie wolno tak zrobić”. Fan Perla, "jednolinijkowców" i regexpow. Nie uznaje programowania bez Vima.

Prowadzone wykłady

Partnerzy

Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Wystawca
Wystawca
Wystawca
Wystawca
sponsor Game zone
Partner Strefy Regeneracji
Partner
Partner
Partner