Wnioski wyciągnięte z powiększania zespołu

Skalowanie aplikacji jest wyzwaniem. Można się pokusić o stwierdzenie, że powiększanie zespołu programistycznego jest równie trudne. W wielu sytuacjach jest ono jednak tak samo istotne dla powodzenia projektu informatycznego.


 


Przedstawię wnioski, które wyciągnąłem z własnych doświadczeń z powiększaniem zespołu. Wraz ze wzrostem zespołu:  • coraz istotniejsze jest odpowiednie dopasowanie nowych członków zespołu pod kątem kultury zespołu i cech charakteru, a nie jedynie umiejętności

  • zapewnienie odpowiedniego środowiska developerskiego i narzędzi stanowi coraz większe wyzwanie

  • pełna odpowiedzialność zespołu za dostarczenie funkcjonalności ułatwia podział pracy i dobrze wpływa na efektywność (przykład Spotify)

  • coraz bardziej istotne staje się zapewnienie współpracy członków zespołu o różnym poziomie doświadczenia

  • zapewnienie dobrej współpracy członków zespołu jest coraz większym wyzwaniem. Pomocne są różnego rodzaju inicjatywy mające na celu motywowanie i integrację zespołu (przykład Atlassiana)

  • coraz trudniej jest utrzymać efektywność i “ducha” zespołu

  • coraz istotniejsze jest rozumienie koncepcji zawartych w nauce o organizacji (organisational behaviour)

Język prezentacji: Polski

Prowadzący

Partnerzy

Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Wystawca
Wystawca
Wystawca
Wystawca
sponsor Game zone
Partner Strefy Regeneracji
Partner
Partner
Partner