Architekturalne kata / Architectural Kata

Wielcy projektanci projektują, nawet zanim wielkimi się staną. Podczas tego warsztatu przedstawię architektom skomplikowany problem i poproszę ich o projekt rozwiązania. Architekci będą pracować w grupach (bez wpływu na skład grupy w trakcie ćwiczeń). Rozwiązania będą prezentowane przed wszystkimi, wraz z sesją pytań i odpowiedzi, tak ode mnie, jak i od pozostałych grup. Zwycięska grupa wyłaniana jest przez głosowanie.


Czas trwania: 2,5 - 3 godziny.
15 minut na reguły, opis problemu itp.
1 godzina na projektowanie.
1 godzina na prezentowanie, pytania i odpowiedzi (wszystkie grupy).
15-30 minut na podsumowanie

Język prezentacji: angielski

Prowadzący

Partnerzy

Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Wystawca
Wystawca
Wystawca
Wystawca
sponsor Game zone
Partner Strefy Regeneracji
Partner
Partner
Partner