Agile Software Engineering Practices that Helps Deliver Business Values

Agile to nie tylko Scrum, Kanban i Lean. To również praktyki takie jak Continuous Integration, Delivery i Deployment, TDD, BDD, Code Review i Pair Programming. To techniki, które wspierają dowożenie wartości biznesowych i wytwarzanie oprogramowania szytego na miarę. Jak dobrać odpowiednie narzędzia aby zwiększyć efektywność naszego developmentu? - Jak obniżyć "time to market"? - Jak zwiększyć "value to market"? - Jak zwiększyć "quality to market"? - Jak zwiększyć elastyczność rozwiązania? - Jak zwiększyć zasięg widoczności oprogramowania? - Jak obiżyć koszt? - Jak zwiększyć czas żywotności software? To są tematy, o których chciałbym opowiedzieć na wykładzie.

Język prezentacji: Polski

Prowadzący

Partnerzy

Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Wystawca
Wystawca
Wystawca
Wystawca
sponsor Game zone
Partner Strefy Regeneracji
Partner
Partner
Partner