Agenda

Agenda podzielona jest na bloki. Aby przełączyć się pomiędzy blokami, skorzystaj z przycisków następny/poprzedni blok.

Dodatkowo warsztaty zostały wyróżnione osobnym kolorem tła.

08:00 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
11:00 - 11:50
12:00 - 12:50
12:50 - 14:00
14:00 - 14:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
18:00 - 18:50
19:00 - 19:50
Java
.Net
PHP
Partner ścieżki
Partner ścieżki
Rejestracja
Otwarcie konferencji w Sali Kryształ
Przerwa obiadowa
Architektury Aplikacji I
Architektury Aplikacji II
Architektury Aplikacji III
Rejestracja
Otwarcie konferencji w Sali Kryształ
Przerwa obiadowa
Front-end
UX
Drabina ekspertów
Rejestracja
Otwarcie konferencji w Sali Kryształ
Przerwa obiadowa
IT Project Management
Soft Skills
Business Relations
Rejestracja
Otwarcie konferencji w Sali Kryształ
Przerwa obiadowa
Games Development
Application Security
JVM Languages
Partner ścieżki
Rejestracja
Otwarcie konferencji w Sali Kryształ
Przerwa obiadowa

Partnerzy

Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Partner Ścieżki
Wystawca
Wystawca
Wystawca
Wystawca
sponsor Game zone
Partner Strefy Regeneracji
Partner
Partner
Partner