Paweł Szymczyk

Paweł Szymczyk: Core developer w projekcie JaVers. W Grupie Allegro pracuje jako Java developer, zajmuje się narzędziami usprawniającymi tworzenie mikroserwisów oraz rozbudowę SOA.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner