Marcin Słowik

Jest starszym programistą i architektem w firmie CODEFUSION Sp. z o.o. Absolwent informatyki zarówno tej uniwersyteckiej jak i politechnicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w programowaniu dla platformy .NET ze szczególnym uwzględnieniem C# oraz XAML.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner