Dominik Przybysz

Większość życia spędził pisząc w javie, ale zdarzało mu się oskryptowywać różne rzeczy w pythonie lub shellu. Ostatnio szczęśliwy użytkownik grooviego. Uwielbia testowanie oraz wszelką automatyzację w procesie wytwarzania oprogramowania. Stara się dbać o czystość kodu (własnego i cudzego) pooprzez częste code review.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner