Ewa Paszkowska-Demidowska

Ewa Paszkowska –Demidowska – terapeuta ruchowy z ponad 20-letnim stażem, z wykształcenia filozof i rehabilitant, certyfikowany nauczyciel Metody Feldenkraisa. Interesuje ją człowiek w jego psychofizycznej jedności i niepowtarzalności. Na co dzień prowadzi grupowe (Świadomość poprzez Ruch, ATM) i indywidualne (integracja funkcjonalna, FI) zajęcia z Metody Feldenkraisa w Lublinie, pracuje z dziećmi i dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego i szkieletowego (nabytymi lub wrodzonymi), popularyzuje metodę Feldenkraisa poprzez cykliczne warsztaty, spotkania z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i terapeutami. Jej dążeniem jest trwałe włączenie Metody Feldenkraisa do głównego nurtu rehabilitacji i fizjoterapii klinicznej.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner