Piotr Pasich

Piotr Pasich - Senior Software Developer, specjalizuje się w tworzeniu aplikacji klasy enterprise opartych głównie o framework Symfony 2. Ekspert w optymalizacji kodu oraz baz danych. Aktywny członek społeczności PHP, coach oraz speaker na konferencjach. Posiadacz certyfikatów Zend Certified Engineer PHP 5.3 iSensioLabs Certified Symfony Developer (Advanced).

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner