Łukasz Nawojczyk

Programista aplikacji internetowych, zarówno od strony serwerowej jak i klienckiej. Projektuje, tworzy i utrzymuje rozwiązania informatyczne. Obszary zainteresowań: indeksowanie i wyszukiwanie, równoległe przetwarzanie, horyzontalne skalowanie, bezpieczeństwo, zautomatyzowane testowanie. Współtwórca aplikacji do wygodnej i dokładnej analizy tabel (Filtrator - www.filtrator.pl) oraz platformy do odtwarzania i edycji interaktywnego wideo (Deligic - www.deligic.com). Obecnie pracuje jako konsultant w IT Kontrakt @ Roche.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner