Andrzej Michałowski

Pasjonat języka Scala i programowania funkcyjnego. Jako developer zajmuje się głównie systemami czasu rzeczywistego przetwarzającymi dużą liczbę zapytań i danych. W środowiskach takich niezbędne jest prawidłowe zrozumienie zachowania systemu będącego pod obciążeniem, a także kontrola wpływu zmian na czas odpowiedzi. W wolnym czasie organizator spotkań grupy ScalaWAW.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner