Jakub Kubryński

Programowanie jest dla niego zarówno sposobem na życie jak i hobby. Skoncentrowany na odchudzaniu systemów korporacyjnych, żywo zainteresowany nowymi technologiami oraz ciągłym podnoszeniem efektywności dostarczania oprogramowania. Pasjonują go lekkie aplikacji, w którym stosunek kodu do dostarczanej funkcjonalności jest jak najmniejszy. Trener w firmie Bottega, współzałożyciel startupu DevSkiller.com, oferującego online'ową ocenę kompetencji programistycznych. 

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner