Bartosz Kowalik

Student Informatyki AGH oraz programista Scali w VirtusLab. Po godzinach poza programowaniem rozwija swoje zainteresowania okołoinformatyczne. Miłośnik lekkiej wirtualizacji oraz programowania funkcyjnego.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner