Tomasz Kowalczewski

Przez ponad pięć lat pracowałem nad rozproszonym systemem do rezerwacji lotów, który przetwarzał tysiące transakcji na sekundę. Teraz pracuję w polskiej firmie Codewise gdzie skupiam się na tworzeniu systemu do przetwarzania dużych ilości danych stanowiącego zaplecze bazodanowe dla produktów z zakresu marketingu internetowego. Interesuję się systemami wysokiej dostępności, obsługującymi dużą ilość ruchu przy przewidywalnych czasach odpowiedzi. W mojej firmie pomagam implementować architekturę mikroserwisów i stąd wywodzą się moje poszukiwania lepszych narzędzi, bibliotek i frameworków, które nie poddają się przy odrobinie większym ruchu.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner