Jacek Jagieła

Architekt baz danych i wielki ich fan, zwłaszcza Oracle. Uważa, że każdą kwerendę można napisać prościej o ile zrozumie się jej przeznaczenie i logikę biznesową. Nie znosi określeń: „Nie da się” i „Nie wolno tak zrobić”. Fan Perla, "jednolinijkowców" i regexpow. Nie uznaje programowania bez Vima.

Lectures

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner