Łukasz Hacura

Tracks: Games Development

Producent i programista gier video. Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracuje w branży gier video od 2006. Najpierw jako programista gier, w roku 2008 został kierownikiem programistów, a pod koniec 2011 roku producentem wykonawczym i dyrektorem katowickiego studia firmy City Interactive, gdzie pracował do założenia firmy Anshar Studios. Wykładał przedmiot „Programowanie gier video” w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w latach 2010-2012, publikując książkę „Projektowanie i programowanie gier video”. Doświadczony kierownik projektów, ukończył międzynarodowe studia podyplomowe „Project Management” zorganizowane przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach i L'Université du Québec. Brał udział w 16 ukończonych projektach gier video, w tym na platformy Xbox360, PS3, Wii, PC, Nintendo DS, iOS i Windows Phone.

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner