Testowanie ze Spockiem

Czy można pisać testy bez takich bibliotek jak JUnit, TestNG i festAssert? Mockować bez Mockito? Łapać wyjątki bez catch-exception? Oczywiście, że można. Odpowiedzią jest Spock. Podczas prezentacji przyjrzymy się możliwościom Spocka w testowaniu kodu javowego i grooviowego. Zobaczymy jak pisać w stylu given-when-then, sprawdząć warunki nie używając słowa "assert", jak zasilać testy danymi, udawać, że mamy zależności testowanego obiektu i pisać testy integracyjne z podniesionym kontekstem springa.

Lecture language: Polish

Speaker

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner