Rozproszone profilowanie w aplikacjach opartych o mikroserwisy

Popularność wykorzystania architektur rozproszonych w aplikacjach biznesowych radykalnie wzrosła w ostatnim czasie, co otworzyło wiele nowych możliwości. Niestety, podejście rozproszone stwarza jednocześnie dużo nowych problemów. Jednym z nich jest konieczność monitorowania i profilowania aplikacji składających się z rozproszonych, autonomicznych komponentów, które komunikują się wzajemnie. Podczas prezentacji zostanie omówione narzędzie rozwiązujące powyższy problem, wykorzystywane na co dzień w aplikacjach Grupy Pracuj.

Lecture language: Polish

Speaker

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner