Programowanie synchroniczne i asynchroniczne - dwa światy które można połączyć

Jakie są podejścia do programowania równoległego w Javie? Czy programowanie asynchroniczne musi być trudne w kodowaniu i debugowaniu? Czy można pisać współbieżny kod, który będzie łatwo testowalny? Czy asynchroniczność zawsze oznacza wielowątkowość? W ramach wykładu zostaną przedstawione przykłady różnych podejść do wielowątkowości oraz wyniki analizy ogólnodostępnych rozwiązań, m.in. RxJava, JDeferred, Awaitility. Dodatkowo będzie omówione podejście do pisania wydajnych aplikacji internetowych w oparciu Vert.x i jego model obsługi współbieżności sterowany zdarzeniami.

Lecture language: Polish

Speaker

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner