Dobre praktyki i konwencje kodowania w języku C# okiem kobiety.

Konwencje kodowania są zestawem wytycznych dla danego języka programistycznego, w których możemy znaleźć informacje o zalecanych stylach programowania, praktykach i metodach w tym języku. Te konwencje zazwyczaj zawierają informacje o organizacji plików, komentarzach, deklaracjach, instrukcjach, konwencjach nazewniczych, dobrych praktykach itd. Ponieważ od czasu do czasu te konwencje ulegają zmianom, warto przyjrzeć się co było zalecane kiedyś, a jaka metodologia zalecana jest dzisiaj.

Lecture language: Polish

Speaker

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner