Dlaczego 99% firm, które tworzą API RESTowe kłamie?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na co dzień piszesz aplikacje z użyciem wzorca REST. Ale czy Twoje aplikacje można określić jako w pełni RESTful? Czy na pewno niczego im nie brakuje? HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State) to najrzadziej implementowana część REST-a. Wprowadza ona do modelu linki łączące poszczególne zasoby w ramach API, bez których aplikacja nie może być w pełni RESTful. Jednak czy aplikacje tylko częściowo implementujące wzorzec REST będą gorsze? Oczywiście, że nie, ale nikt nie powiedział, że nie mogą być lepsze! Podczas prezentacji chciałbym przedstawić tę, moim zdaniem, nieco niedocenianą część REST'a, pokazać czym jest HATEOAS, jak wygląda, gdzie pasuje a gdzie nie oraz jak można go zaimplementować po stronie serwera i klienta.

Lecture language: Polish

Speaker

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner