DevOps in mBank - lesson learned

"Pewnego razu grupa niesamowitych osób stworzyła unikalną aplikację"- to zdanie pasuje prawie do każdego projektu IT. Nie można się niezgodzić, że Nowy mBank również pasuje do tej definicji. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę że:


1) było to całkowite przebudowanie kanałów dostępu (Internet, Mobile, CallCenter) do jednego z największych polskich banków Internetowych
2) w projekcie brało udział ponad 10 zespołów, pracujących równolegle w różnych miastach
3) ma zunifikowaną architekturę
4) integruje się z istniejącą infrastrukturą IT
5) jest stworzony głównie w .NET
6) itp. itd. Tak duży projekt to nie tylko samo programowanie, ale wymaga też rozwiązania wielu problemów i to nawet zanim deweloperzy usiądą przy biurkach.


W naszej prezentacji pokażemy problemy i działające rozwiązania w następujących tematach:


1) Continues build + instalację aplikacji na środowiskach testowych
2) Zarządzanie zależnościami - od własnego współdzielenia artefaktów, poprzez czysty nuget, aż do ripple - rozszerzenia nuget
3) Zarządzanie bibliotekami JavaScript uwzględniając kompresje, minifikację i łączenie
4) Zarządzanie konfiguracjami - od maszyn deweloperów do produkcji
5) Jak instalujemy - uwzględniając konfigurację, DI, kontrakty pomiędzy komponentami, ...
6) Dostęp do logów i monitoring - jak zapanować nad chaosem z użyciem Logstash+Elastic Search+Kibana

Lecture language: Polish

Speaker

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner