Czy programiści nadal są konieczni? Jak silnik UE4 zmienił podejście do tworzenia gier.

Wystąpienie pokrótce przybliża sposób tworzenia gier komputerowych przy pomocy silnika Unreal Engine 4. Duże możliwości tworzenia mechanizmów gier przy pomocy rozwiniętego wizualnego języka skryptowego Blueprints w połączeniu z stosunkowo łatwym w obsłudze edytorem oraz wizualnym tworzeniem materiałów mogą dawać poczucie, że programista nie jest już niezbędnym ogniwem zespołu tworzącego gry. Czy takie podejście ma szansę sprawdzić się praktyce i czy będzie to rozwiązaniem lepszym? Czy jest sens, aby programista tworzył Blueprints? Kto może zastąpić programistę? Jakie problemy prawdopodobnie pojawią się podczas prac nad produktem?


Wystąpienie jest przygotowane dla osób nie zaznajomionych z procesem tworzenia gier oraz nie znających silnika Unreal Engine 4.

Lecture language: Polish

Speaker

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner