Agenda

Agenda podzielona jest na bloki. Aby przełączyć się pomiędzy blokami, skorzystaj z przycisków następny/poprzedni blok.

Additionally workshops have been highlighted with different color.

08:00 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
11:00 - 11:50
12:00 - 12:50
12:50 - 14:00
14:00 - 14:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
18:00 - 18:50
19:00 - 19:50
Java
.Net
PHP
Partner ścieżki
Partner ścieżki
Registration
Grand Opening
Lunch
Application Architectures I
Application Architectures II
Application Architectures III
Registration
Grand Opening
Lunch
Front-end
UX
Expert Ladder
Registration
Grand Opening
Lunch
IT Project Management
Soft Skills
Business Relations
Registration
Grand Opening
Lunch
Games Development
Application Security
JVM Languages
Partner ścieżki
Registration
Grand Opening
Lunch

Partners

Track Partner
Track Partner
Track Partner
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
Exhibitor
sponsor Game zone
Partner Regenation Zone
Partner
Partner
Partner